Vilenski Publishing Co.
צור קשר | מפות ישראל | מפות עולם | לוחות שנה | כרטיסי ברכה | מפות עתיקות | אודות החברה | דף הבית

תן ללקוח או לחבר אוגדן
המכיל שש מפות עתיקות
של ארץ ישראל וירושלים
במארז מהודר עם הטבעת
הלוגו וההקדשה שלך
הם יזכרו אותךגודל האוגדן והמפות
38/30.5 ס"מ
עטיפה - שרינק
אריזה - מעטפת קרטון
מפת מידבא – המפה העתיקה בעולם. פסיפס מן המאה השישית ליפני הספירה על רצפת כנסיה ביזנטית, (בירדן של ימינו), מתארת את ארץ ישראל ומעט משטחי ירדן ומצרים.
מידות: 30.5x38.5 ס"מ / 12x15 אינץ'
המפה מציגה את ארץ הקודש והסביבה, עם אוריינטציה לכיוון מזרח.
כאשר נתגלה הפסיפס, רובו ניזוק. החלק ששרד מראה את האזור מ "ניאופוליס" (נאבלוס – שכם) ועד מצרים. על גבי המפה פזורים איורים רבים של צמחים ,חיות ובניינים, אולם החלק החשוב ביותר הוא תכנית מתאר של ירושלים.
העתק כתב היד, הנמצא בידי הספרייה הלאומית בירושלים, צויר בסביבות שנת 1897, והוא שלם מעותקים מאוחרים יותר.
אף שהכותרת כתובה בצרפתית עילגת, האותיות על המפה ובתחתית הן ביוונית.
הטקסט המרכזי במפה הוא חלק מההסבר לפסיפס, שנכתב על ידי הפטריארך של הכנסייה היוונית האורתודוקסית בירושלים – פ. קליאופאס קויקילידס, ב-1897.
בפינה השמאלית התחתונה – איור נוסף המתאר רצפת פסיפס בירושלים – ליד שער דמשק.
   
   
 
וילנסקי הוצאה לאור. © כל הזכויות שמורות.   created by gutte interactive